HAKKIMIZDA

SERATEM (Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Yapım ve Yayıncılık Araştırma ve Uygulama Merkezi) Selçuk Üniversitesi bünyesinde yayıncılık faaliyetlerini sürdüren Üniversite Televizyonu (ÜNTV), Radyo Üniversite ve Ajans İletişim’i tek çatı altında birleştiren araştırma ve uygulama merkezidir. Temelleri 1994’te atılan SERATEM, sektörde kaliteyi ve işlevselliği artırmak adına, yeni teknolojileri kullanarak, kamusal sorumluluk anlayışıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmeyi kendisine misyon edinmiştir. Öncelikli amacı sektöre hazır bireyler yetiştirmek olan SERATEM, tüm yayın politikasını bu amaca uygun şekillendirmiştir.

Merkezimizin 5 Mart 2007’de yayımlanan yönetmeliğine ulaşmak için:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/03/20070305-5.htm

Merkezimizin Görev Dağılım Listesi: SERATEM GÖREV DAĞILIM LİSTESİ